Allmänna villkor för hundkurs.

Tikar som löper får vara på kurs tills att den är i höglöp. Vid höglöp är du välkommen utan hunden.

Är din hund sjuk skall den vara hemma. Du är då välkommen på kurs utan din hund.

Hunden skall vara vaccinerad enligt skk’s rekommendationer.

Förbindelse vid bokning av kurs

När du anmäler dig till kurs eller bokar enskild träning/privatträning görs även ett godkännande av villkoren av dig. Om du gjort din anmälan på telefon skickas informationen om villkor för anmälan till kursen på mailen och gäller efter att du mottagit mailet.

När du har anmält dig till kurs

När din anmälan skickats får du ett mail som bekräftar din anmälan. Där finns information som du behöver inför kursstarten. Sedan kommer en faktura via mail.

Är det mindre än 14 dagar kvar till kurstart måste du betala kursavgiften inom 5 dagar. 

Du kan swisha din kursavgift till 123 073 87 73 Men viktigt att du ange ditt fakturanummer i samband med betalningen.

Inställd kurs

Om en kurs ställs in återbetalas hela avgiften.

Force majeure

Om vi måste ställa in en kurs eller ändra ett kursupplägg av skäl som vi inte kan kontrollera (”force majeure”) har du inte rätt att få pengarna tillbaka för kursen du anmält dig till.

Dessa skäl kan exempelvis vara naturkatastrofer, bränder, strejker, pandemier, allvarlig smittspridning och liknande händelser som vi inte rimligtvis kunnat förutse.

Om vi behöver göra ändringar i kursupplägget kommer vi informera dig om detta, alternativt kommer du få information om när kursen planeras att genomföras nästa gång. Skulle kursen bli inställd med anledning av force majeure mycket långt i förväg, kan du ändå ha rätt att få pengarna tillbaka. Kontakta alltid oss om du har frågor.

Anmälan/bokat paket med Enskild träning/Privatträning

Din anmälan/bokning är bindande, men den kan återtas enligt reglerna om ångerrätt i Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59). Reglerna om ångerrätt beskrivs nedan. Vi följer konsumentlagstiftningen.

Anmälan sker via mail eller telefon och är bindande från och med att du bekräftar det datumförslag som skickats ut.

Vid bokade träffar med paket om 4 eller 5 träffar privatträning måste man ha utnyttjat alla träffar i det paket man valt, inom 8 månader. Väljer man 10 träffar privatträning har man ett år på sig att uttnyttja alla träffar. 

Vi följer svensk lagstiftning om konsumentskydd vid distansavtal som innebär att du som privatkonsument har full rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar. Köper du en tjänst (t.ex. kurs eller privatträning) gäller det från den dag du beställde tjänsten. Ångerrätten anses förbrukad om du inom dessa 14 dagar påbörjar en beställd tjänst.

Ångerrätt

Du har enligt Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59) rätt att ångra dig och avboka din anmälan genom att:

• Meddela inom 14 dagar efter det att du fått bekräftelse på att du har en plats på kurs.

• Meddelande om avbokning ska lämnas helst skriftligen t.ex. via sms, e-post, eller muntligen. 

• Avbokar du din kurs med hänvisning till distansköplagen har du rätt att återfå hela kursavgiften minus 25% i administrativ avgift.

• Om kursen har startat och du deltagit vid ett kurstillfälle har du accepterat att avstå från ångerrätten.

• Ångerrätten gäller inte för kulturevenemang såsom konserter, föreläsningar eller liknande. Anmälan är i dessa fall bindande och avgiften återbetalas därför inte vid avanmälan.

Om hunden blir sjuk innan kursen startat betalas kursavgiften tillbaka minus 25% i administrativ avgift och mot uppvisande av veterinärintyg. Lika så om valpköpet ej blev av som planerat betalas kursavgiften tillbaka minus 25% i administrativ avgift, mot uppvisande av intyg av uppfödaren.

Med varaktigt hinder för deltagande på kurs

Om skälet till att du återtar din anmälan eller avbryter en påbörjad kurs är varaktigt hinder, såsom egen eller närståendes sjukdom styrkt med läkarintyg, brand i det egna hemmet eller annan jämförbar anledning som du inte kunnat förutse betalar vi tillbaka deltagaravgiften för ännu inte utnyttjade delar av kursen vid pågående kurs. Om kursen inte är påbörjad men efter att ångerrätten förfallit tas en administrationsavgift ut på 25% av kursavgiften.

Utan varaktigt hinder för deltagande på kurs

Om du återtar din anmälan efter att ångerrätten förfallit utan att varaktigt hinder för deltagande föreligger och om kursen har påbörjats är du skyldig att betala hela avgiften.

Om du återtar din anmälan senast 7 dagar före start får du normalt betala en administrationsavgift på 25 % av avgiften, dock lägst 100 kr. Om du återtar anmälan senare än 7 dagar före start, men innan dag för start, är administrationsavgiften halva deltagaravgiften. Om du avbryter en påbörjad kurs är du skyldig att betala hela deltagaravgiften.

Avanmälan av kursen sker genom att kontakta oss.

Annan frånvaro

Om du uteblir från något kurstillfälle av annan anledning än de som ovan angivits, är detta kurstillfälle förbrukat. Du kan således inte kostnadsfritt ta igen det tillfället senare eller få ekonomisk kompensation för det tillfälle då du var frånvarande.

Försäkring

Hundtjänster har ingen försäkring för hundar, hundägare eller kursdeltagare utan du behöver ha en egen hund-, asvars-, hem-försäkring . Strikt hundägaransvar gäller alltid, enligt lag 2007:1150.

Kundregister, GDPR, Integritetspolicy

Vid anmälan till kurs och/eller köp accepterar du att läggas till i Hundtjänsters kundregister.

Hundtjänster delar/förmedlar aldrig kunduppgifter eller e-postadresser till tredje part.

Vi sparar dina personuppgifter tills vidare, som du angett i samband med anmälan till kurs, bokning av privatträning eller andra köp via webbutiken.

Vi använder uppgifterna för att hantera och redovisa vår verksamhet enligt bokföringslagen. Samt att skicka ut information till var och en som delgivit sina personuppgifter i syfte att gå kurs, bokat privatträning eller gjort köp via webbutiken.

Din uppgifter finns lagrade i en molntjänst som är lösenordsskyddad.

Vi samarbetar med en auktoriserad redovisningsbyrå som tillhandahåller dina uppgifter för att administrera uppgifter enligt bokföringslagen.

Förutom dina personuppgifter du anget, lagrar vi information om vad som köpts, bokats och levererats och till vilka belopp.

När du lämnat dina personuppgifter har du även godkänt att vi lagrar och behandlar dessa tills vidare. 

Om du vill få dina uppgifter raderade så kan du meddela oss om detta. Du har även alltid rätt att ta tillbaka samtycke till användning av bilder på dig.

Varukorg

Denna webbplats använder Cookies. Fortsätt genom att acceptera cookies  Längst ner på denna sida kan du läsa mer om cookies